XML

informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Krosno, 2019-12-13
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.142.2019.D
Nr rej. 31/2019
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszeniarobót nie wymagających
pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A,      20-340 Lublin
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym SN oraz przyłączem nN w ramach opracowania pn. „Projekt zasilania budynku w m. KROSNO LOTNIKÓW”
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 404 – obręb Przemysłowa
84/2, 81/2, 83/2, 85/2, 86/1, 86/2, 88/1, 89/3, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/20, 88/3, 88/4, 86/5, 86/6, 2487 – obręb Suchodół
 
Obręb Przemysłowa, Suchodół
 
Ulica Lotników
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.11.2019 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 13.12.2019 r.

 

 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-12-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-12-13 14:27
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2019-12-13 13:27