XML

informacja o dokonaniu zgłoszenia

KROSNO, 12.09.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.114.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Piotr Kubiak
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 791, 803/1, 836, 837/16, 837/5, 837/4, 837/12, 837/13, 837/14
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica WINCENTEGO POLA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.09.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-09-12
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-09-12 13:26