XML

informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, 12.07.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.71.2019.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa wysokoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną od włączenia do sieci dn 150/250 (dz. nr ewid. 534/5) do budynków przy ul. Naftowej 12 (dz. nr ewid. 7/5) i Naftowej 14 (dz. nr ewid. 7/4).


Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2/6, 6/2, 7/4, 7/5, 231/1, 237/1, 534/5
 
Obręb Śródmieście/Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.07.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-07-12
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-07-12 13:44
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2019-08-02 09:40