XML

informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, 20.04.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.50.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z budową przyłączy oraz kanalizacją telekomunikacyjną


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2885/18, 2885/19, 2885/22, 2885/27, 2885/28, 2885/29, 2885/40, 2902/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Armii Krajowej
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.04.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-04-20
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-04-20 12:57
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-04-20 13:05