XML

informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, 09.11.2017r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.140.2017.L
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-8A3 do ul. Bursaki,
na osiedlu B. Markiewicza i w dzielnicy Śródmieście w Krośnie
 


Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2658/5, 2658/12, 2658/10, 2662/2, 2663, 2616/22, 1934, 1935/40, 1715, 1709/1, 1716/2, 1701/2, 1701/18
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Powstańców Warszawskich, Lenarta i Bursaki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.11.2017r.
rosno, 09.11.2017r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.140.2017.L
(numer rejestru organu właściwego 
do przyjęcia zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, 
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-8A3 do ul. Bursaki, 
na osiedlu B. Markiewicza i w dzielnicy Śródmieście w Krośnie
 


Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2658/5, 2658/12, 2658/10, 2662/2, 2663, 2616/22, 1934, 1935/40, 1715, 1709/1, 1716/2, 1701/2, 1701/18
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Powstańców Warszawskich, Lenarta i Bursaki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.11.2017r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2017-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2017-11-09 09:55