XML

PILNE !!! Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych jednostek pomocniczych Miasta Krosna w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie
dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych jednostek pomocniczych Miasta Krosna w wyborach zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2019 r.
 
        
        Miejska Komisja Wyborcza w Krośnie informuje, iż zgodnie z zapisami § 27 Ordynacji wyborczych do Rad Dzielnic: „Śródmieście”, „Białobrzegi”, „Zawodzie”, „Krościenko Niżne”, „Polanka” i „Suchodół” oraz Rad Osiedli: „Południe”, „Tysiąclecia”, „Ks. Bronisława Markiewicza”, „Stefana Grota - Roweckiego”, „Traugutta” i „Turaszówka”, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów Rad Dzielnic i Rad Osiedli, które stanowią załączniki nr 1-12 do uchwały Nr LXIV/1498/14 Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 3518),
zgłoszenie kandydata na radnego rady dzielnicy / osiedla może być dokonywane przez samego kandydata lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być każda z trzech pierwszych osób, które podpisał zgłoszenie kandydata na radnego jednostki pomocniczej.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Bonczar2019-03-06
Publikujący Anna Bonczar - Anna Bonczar 2019-03-06 14:31