XML

Informacja dot. Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośnie powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 124/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
powołał Miejską Komisje Wyborczą w Krośnie.

 
Siedziba Komisji mieści się w budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a, pokój Nr 226 (II piętro).
 
Wszelkie informacje dotyczące prac Komisji, terminów składania stosownych dokumentów oraz wzory dokumentów do pobrania w załącznikach.
Dodatkowo wzory dokumentów w wersji papierowej można otrzymać w Biurze Obsługi Obywatela ul.Lwowska 28a oraz ul.Staszica 2.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Bonczar2019-02-28
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2019-02-28 08:50
Modyfikacja Anna Bonczar - Anna Bonczar 2019-03-01 07:31