XML

Informacja dot. przyjmowania skarg i wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta Krosna.

W Urzędzie Miasta Krosna przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli.

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju nr 314 (III piętro) w budynku Urzędu Miasta Krosna – ul. Lwowska 28A, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłaszający się do Urzędu obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są również przez Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, naczelników wydziałów lub ich zastępców oraz kierowników biur.

Prezydent oraz Zastępcy Prezydenta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyznaczone dni, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli - pokój nr 314 – numer telefonu 134743314.

Pisemne skargi i wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obywatela i Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Prezydent Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

Skargi i wnioski można składać także za pośrednictwem:
1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UMKrosna/skrytka lub bezpośredni link do formularza,
2) poczty elektronicznej: ok@um.krosno.pl,
3) telefaksu: 134362865.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-04
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-04-22 09:49