XML

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie skarg i wniosków

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Dział VIII – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 263 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2014-08-01
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2014-08-05 16:36