XML

MENU PODMIOTOWE

 
 
 
I. Informacje o jednostce
 • nazwa placówki:       Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 • adres:                         ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
 • dyrektor:                     st. kustosz Ewa Mańkowska
 • tel./ fax:                      +48 13 432 41 88; +48 13 474 82 01; +48 13 474 82 02
 • e-mail:                        krosno@muzeumrzemiosla.pl
 • adres strony www:   http://www.muzeumrzemiosla.pl
II. Przedmiot działalności i kompetencje
 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krosno, powołaną w 1989 r., a udostępnioną dla zwiedzających w 1990 r. Nadzór bezpośredni nad muzeum sprawuje Prezydent Miasta Krosna.
 
Muzeum  Rzemiosła w Krośnie jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym, do  której należy: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zabytków związanych z historią: sztuki, rzemiosła i przemysłu, rzemiosł artystycznych oraz zabytków archeologicznych terenów Polski południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krosna i najbliższych okolic. Sposoby realizacji kompetencji instytucji zostały szczegółowo omówione w Statucie Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
 

III. Siedziby

 • Budynek główny, ul. Piłsudskiego 19 – siedziba instytucji, ekspozycja stała.
 • Piwnica PodCieniami, Rynek 5 – sale do organizacji wystaw okresowych, koncertów, konferencji i innych wydarzeń muzealnych.
 • Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (PIKT), Rynek 5 – działa w ramach Działu Edukacyjno-Wydawniczo-Promocyjnego – bieżące wydarzenia kulturalne w Krośnie oraz informacja turystyczna o bazie noclegowej i atrakcjach turystycznych Krosna, Pogórza i Beskidu Niskiego.
 • Wieża Farna, ul. Piłsudskiego 5 – obiekt turystyczny, sale do organizacji wystaw okresowych.
IV. Struktura organizacyjna
 
Dyrektor:
st. kustosz Ewa Mańkowska
tel./ fax: +48 13 432 41 88; +48 13 474 82 01; +48 13 474 82 02
e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl

Główny Księgowy:
Aneta Zima
tel./ fax: +48 13 432 41 88; +48 13 474 82 01; +48 13 474 82 02
e-mail: finanse@muzeumrzemiosla.pl
 
Realizacja celów statutowych jest prowadzona w ramach 6 działów:
(więcej: Schemat Organizacyjny Muzeum Rzemiosła w Krośnie)
 • Dział Historii Rzemiosła/ Pracownia Archeologiczna
 • Dział Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła
 • Dział Oświatowo-Wydawniczo-Promocyjny/ Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (PIKT)
 • Dział Administracyjno-Księgowy
 • Dział Konserwatorsko-Gospodarczy
 • Biblioteka

V. Podstawa prawna działalności

 
 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Mańkowska2014-04-01
Publikujący Muzeum Rzemiosła - Muzeum Rzemiosła 2013-04-15 15:00
Modyfikacja Muzeum Rzemiosła - Muzeum Rzemiosła 2016-12-16 08:41