XML

Informacja


MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14
 • Dyrektor :  mgr Monika Prugar
 • Nr telefonu : 13 43 205 19
 • Fax :13 43 205 19
 • E-mail: poradnia@mpppkrosno.pl
 • Adres strony www:  www.mpppkrosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży,  a także wspomaga przedszkola, szkoły
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia jest placówką publiczną, a korzystanie  z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr Monika Prugar

Główny księgowy: mgr Sabina Skwierz

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa Prawo oświatowe – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut - (PLIK)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje strony

 • w każdy czwartek od  godz.11.00 do 13.00.
   
 • Sekretariat czynny :
  poniedziałek - piątek 8.00-15.45

   
 • Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi przyjmują:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek 8.00-17.00
środa 8.00-17.00
czartek 8.00-17.00
piątek 8.00-17.00


II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu):

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
 • rejestr wydawanych opinni,
 • rejestr wydawanych orzeczeń,
 • rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
 • rejestr wypadków,
 • dziennik korenspondecyjny,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja środków trwałych i nietrwałych,
 • ewidencja wyjść służbowych,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja zbiorów bibliotecznych,
 • księga inwentarzowa.IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
 • Regulamin udostępniania informacji publicznej (PLIK)V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania (PLIK)


VI. Dokumentacja kontroli zewnętrznych

Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2022
Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2023


VII. RODO

KI - MPPP.pdf
KI - Dla kandydatów do pracy.pdf
KI - do wniosku do Zespołu Orzekającego.pdf
KI - Klienci, dostawcy i kooperanci.pdf
KI - Monitoring Wizyjny.pdf
KI - Stażysta - praktykant.pdf
KI - Stosunek pracy.pdf
KI - Udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności.pdf
KI - Umowa zlecenie - umowa o dzieło.pdf
KI - Wniosek o dostęp do informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, pismo ogólne, skargi, wnioski i petycje.pdf
KI - Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zˆ netto.pdf
KI - Zamówienia publiczne.pdf
KI - KI - ZFŚS.pdf
KI - Stadnardy Ochrony Małoletnich

VII. Dosępność
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłMonika Prugar2013-03-21
Publikujący Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2013-03-21 09:50
Modyfikacja Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2024-04-24 12:31