XML

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Miasto Krosno informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.045 210,32 zł
na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Całkowita wartość  1.045 210,32 zł.
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
1.    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Plakat Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla JST 2024 Plik doc 1.54 MB
Podmiot publikującyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
WytworzyłBernadeta Pankiewicz2024-02-20
Publikujący Bernadeta Pankiewicz 2024-02-20 10:03
Modyfikacja Bernadeta Pankiewicz 2024-02-22 08:01