XML

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres organizatora
Gmina Miasto Krosno, w imieniu której działa Prezydent Miasta Krosna
Adres:  Urząd Miasta Krosna
             ul. Lwowska 28a
             38-400 Krosno

3. Określenie przewidywanego trybu zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miejska Komunikacja samochodową Spółka z o. o. w Krośnie - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Miasto Krosno oraz obszar lub część obszaru gmin objętych porozumieniami międzygminnymi z Gminą Miasto Krosno czy też innymi przewidzianymi przepisami prawa umowami w zakresie organizowania i wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 1 grudnia 2024 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 01.12.2024 r. – 30.11.2029 r.

7.  Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 r. z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umkrosno.pl
3) Tablica informacyjna Urzędu Miasta Krosna.
4) Strona internetowa organizatora: www.krosno.pl
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2023-11-30
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2023-12-01 10:33