XML

Ogłoszenie o naborze do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wsparcie dla Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 
Program „Opieka wytchnieniowa– edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługi świadczone w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu
d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc;
2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) ośrodku placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.
 
Program ogłoszony jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Informacje o naborze do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 znajdują się w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
 
Zgłoszenia do programu można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie do dnia 09.11.2022 r. osobiście, elektronicznie na adres alenart@moprkrosno.pl lub telefonicznie pod numerem 13 43 204 59 do pracownika: pani Andżelika Lenart.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie OW Plik doc 16.59 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:19
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22