XML

Obwieszczenie o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 i możliwości zapoznania się z jej treścią

Krosno, 29 września 2023 r.

RI.061.2.2023.J

Obwieszczenie
 
o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 i możliwości zapoznania się z jej treścią
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwały Nr LXIII/1773/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030.
 
Treść Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna, pod adresem: https://bip.umkrosno.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Miasta Krosna.
Ponadto z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, pokój 305, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Prezydenta Miasta
dr Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-10-02
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-10-02 15:02
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-10-02 15:56