Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Krosno, 7 kwietnia 2023 r.
RI.061.1.2023.J
 
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030


PREZYDENT MIASTA KROSNA

 
działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.), uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775) oraz uchwały nr XLV/1288/22 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 1538)

zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych, otwartego naboru propozycji projektów kluczowych oraz w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii. Konsultacje prowadzone są w dniach od 7 kwietnia do 12 maja 2023 r.

Z projektem Strategii można zapoznać się:
  • na stronie internetowej miasta: www.krosno.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umkrosno.pl/Strategia_Rozwoju_Miasta_Krosna,
  • na Portalu Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje,
  • w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, pokój 305.
Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Miasta Krosna, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie Krosna instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), sąsiednie gminy oraz ich związki, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
  • zbierania uwag i opinii w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • zbierania uwag i opinii ustnych do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać w wybrany sposób:

a) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz złożenie go osobiście lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
b) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
c) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
d) poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 maja 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej miasta: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.umkrosno.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

 
wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta dr Tomasz Soliński
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-04-07
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-04-07 11:30
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-04-07 13:04
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 05 marca 2024r. 02:38:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.