XML

Otwarty nabór propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Krosno, 6 lutego 2023 r.
RI.061.11.2022.J
 
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PROPOZYCJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030
 

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta  Krosna na lata 2023-2030.
Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi kolejny etap jej tworzenia.
Nabór jest formą konsultacji, prowadzonych zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Szczegółowe zasady naboru i oceny propozycji projektów określa załącznik nr 1 – Regulamin naboru.
 
Cel naboru
Celem naboru jest:
  • wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030,
  • włączenie mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta.
Adresaci naboru
Nabór skierowany jest do mieszkańców Miasta Krosna oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i organizacje.

Sposób przygotowania propozycji projektów
Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszenia projektu kluczowego – według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje .
 
Termin i sposób składania propozycji projektów
Propozycje projektów należy złożyć w wybrany sposób:
  1. przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
  2. składając formularz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
  3. wypełniając formularz w wersji elektronicznej i przesyłając go poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.
Propozycje projektów należy złożyć w terminie od 6 do 21 lutego 2023 r.

Postanowienia końcowe
Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo do odwołania naboru, zmiany treści ogłoszenia oraz żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od osób składających propozycje projektów kluczowych.

Jednostka odpowiedzialna
Za przeprowadzenie naboru odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zgłoszenia projektu kluczowego Plik doc 407.28 KB
Regulamin naboru Plik pdf 947.52 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-02-06
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-02-06 11:34
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-02-06 11:39