Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe, dnia 29 listopada 2023 r.
GK.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z wnioskiem POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska - reprezentowana przez pełnomocnika Artura Kuta Polaqua Sp. z o.o. Biuro Budowy S-19 ode. Dukla - Barwinek ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa tymczasowej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości 18,2 km, zlokalizowanej w miejscowości Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie",
WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ..Budowa tymczasowej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych wTaz z niezbędną infrastrukturą dla budowy drogi ekspresowej SI9 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości 18.2 km. zlokalizowanej w miejscowości Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.
2) w dniu 28.11.2023 r. Wójt Gminy Miejsce Piastowe wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 111), w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia. w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 29 listopada 2023 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2023-11-29
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-12-07 08:18
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2024r. 07:01:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.