Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

RZ.ZUZ.1.4210.33.2020.MC
Krosno, dnia 3 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wóid Polskich w Krośnie działając na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste, powonia administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - dalej Kpa) w związku z art. 190, art. 389 ust. 1, i ust. 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. - dalej Prawo wodne)
zawiadamia
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek spółki DAR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Ks. St. Dubiela 34, 38-420 Korczyna w sprawie legalizacji wykonanych urządzeń wodnych, tj. zarurowania rowu na działce nr ewid. 3371/5 obręb Krościenko Niżne oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (kanału ulgi dla wykonanego zakolektorowania rowu, wylotów kanalizacji deszczowej) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych - działki nr ewid. 874/1,1044/2,1057,1058/2,1198/2,1200/1,1200/2, 3335/4, 3371/5, 3371/1, 3371/9 obręb Krościenko Niżne.
W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się cc do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pok. 516 w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, w godzinach pracy urzędu.
W trosce o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie możliwa jest, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993,13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 Kpa.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kpa, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastqpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
powrot
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2020-08-05
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-08-07 08:41
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 września 2020r. 13:40:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.