Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

RZ.ZUZ.1.421.448.2019.KKn
Krosno, dnia 7 października 2019 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, a także art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Urszuli Rospond i Pana Jakuba Hejnar prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą KROSDACH s.c. zs. w Krośnie
zawiadamiam
1. o wszczęciu postępowania administracyjneRo w sprawie udzielenia Pani Urszuli Rospond i Panu Jakubowi Hejnar prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KROSDACH s.c. zs. w Krośnie, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj.; rowu poprzez rozbudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1711 obręb 0007 Suchodół w Krośnie.
2. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W tym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 513 pod tym adresem, w godz. od 8:00 - 16:00.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Informację o wszczęciu ww. postępowania podano do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Krosno.
powrot
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2019-10-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-10-11 14:06
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 10:38:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.