Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 
Stosownie do art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wnioskiem firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów, ul. 8-Marca 8, 35-065 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowie dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”;
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1) o wydaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie opinii z dnia 3 stycznia 2019 r. znak: SNZ.9020.4.26.2018.RD o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 10 stycznia 2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.407.2018.JS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: WOOŚ.4220.7.14.2018.JG.7 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) o wydaniu w dniu 7 lutego 2019 r. Przez Prezydenta Miasta Krosna postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania,
5) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz wydanymi w/w opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Ochrony Środowiska UM Krosno, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 13 lutego 2019 r.


 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2019-02-08
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2019-02-11 08:56
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 11:35:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.