XML

obwieszczenieO B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz . U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 31 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:
„Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie”,
na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2572/3 (2572/2)
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2597/6 (2597/4); 2934/1; 2934/6 (2934/2); 2646/9 (2646/7); 2646/10 (2646/7); 2646/12 (2646/8); 2646/14 (2646/1); 2590/3 (2590/2); 2590/5 (2590/1); 2589/1 (2589); 2579/1 (2579) .
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2597/2; 2597/5; 2572/3 (2572/2); 2633/1; 2934/4; 2934/3; 2934/7 (2934/2); 2646/11 (2646/7); 2635/2; 2636/1; 2640/1; 2640/2; 2646/13 (2646/8); 2646/15 (2646/1); 2647/3; 2649; 2650/1; 2651/1; 2651/2; 2652/5; 2652/1; 2653/6; 2653/7; 2653/1; 2654/5; 2593/1; 2592/2; 2592/1; 2591; 2589/2 (2589).
 
W nawiasie działki przed podziałem.
 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono  wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Staszica 2 i przy ul. Lwowskiej 28 a), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.06.2016 r. do 22.09.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 14.09.2016 r.
Pan(i) może w ciągu 14 tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz . U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
z dniem 31 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n:
„Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie”,
na działkach nr ew. gr. w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2572/3 (2572/2)
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2597/6 (2597/4); 2934/1; 2934/6 (2934/2); 2646/9 (2646/7); 2646/10 (2646/7); 2646/12 (2646/8); 2646/14 (2646/1); 2590/3 (2590/2); 2590/5 (2590/1); 2589/1 (2589); 2579/1 (2579) .
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2597/2; 2597/5; 2572/3 (2572/2); 2633/1; 2934/4; 2934/3; 2934/7 (2934/2); 2646/11 (2646/7); 2635/2; 2636/1; 2640/1; 2640/2; 2646/13 (2646/8); 2646/15 (2646/1); 2647/3; 2649; 2650/1; 2651/1; 2651/2; 2652/5; 2652/1; 2653/6; 2653/7; 2653/1; 2654/5; 2593/1; 2592/2; 2592/1; 2591; 2589/2 (2589).
 
W nawiasie działki przed podziałem.
 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono  wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Staszica 2 i przy ul. Lwowskiej 28 a), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 09.06.2016 r. do 22.09.2016 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 14.09.2016 r.
Pan(i) może w ciągu 14 tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 204 w godzinach pracy Urzędu.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2016-09-09
Publikujący Danuta Knap 2016-09-09 12:20