XML

Składy Komisji Rady Miasta Krosna - kadencja 2006-2010 - stan na 31 marca 2009 r.

KOMISJA  REWIZYJNA

 

1. BAZAN Anna                         - przewodnicząca

2. CZAJA Stanisław                   - członek

3. LENIK Piotr                                  - członek

4. ROMANOWSKA Bogumiła      - członek

 

 

KOMISJA  BUDŻETOWO-FINANSOWA

 

1. ALIBOŻEK Tadeusz                 - przewodniczący

2. DUBIEL Anna                               - członek

3. JÓZEFOWICZ Bogdan               - członek

4. KOZIOŁ Andrzej                           - członek

5. LENIK Piotr                                  - członek

6. MOSKAL Maria                           - członek

 

 

KOMISJA  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ,  SAMORZĄDU I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

1. WINIARSKI Bolesław               - przewodniczący

2. BAŁUKA Jan                         - członek

3. CZAJA  Stanisław                       - członek

4. DUBIEL Anna                               - członek

5. DUDYCZ Zdzisław                       - członek

6. KOZIOŁ Andrzej                           - członek

7. KUBIT Zbigniew                           - członek

8. MOSKAL Maria                           - członek

 

 

KOMISJA  URBANISTYKI  I  GEODEZJI

 

1. CZAJA  Stanisław                   - przewodniczący

2. BALON Daria                        - członek

3. BAŁUKA Jan                                - członek

4. BOBOWICZ Eugeniusz               - członek

5. LENART Ryszard                        - członek

6. MOSKAL Maria                           - członek

 

 

KOMISJA  RODZINY  I  EDUKACJI

 

1. ZBOROWSKA Stefania           - przewodnicząca

2. ALIBOŻEK Tadeusz                    - członek

3. BAŁUKA Jan                         - członek

4. BAZAN Anna                         - członek

5. JÓZEFOWICZ Bogdan               - członek

6. KRZANOWSKI Adam                 - członek

7. WINIARSKI Bolesław                  - członek

 

 

KOMISJA  KULTURY, SPORTU 

I  TURYSTYKI

 

1. DUBIEL Anna                        - przewodnicząca

2. BALON Daria                        - członek

3. BAZAN Anna                         - członek

4. BOBOWICZ Eugeniusz               - członek

5. JÓZEFOWICZ Bogdan               - członek

6. KOLANKO Wojciech                   - członek

7. LENIK Piotr                                  - członek

 

KOMISJA  BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

1. GUZIK Jan                             - przewodniczący

2. DUDYCZ Zdzisław                       - członek

3. KUBIT Zbigniew                           - członek

4. ROMANOWSKA Bogumiła        - członek

5. WINIARSKI Bolesław                   - członek

 

KOMISJA  ZDROWIA  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ

 

1. LENART Ryszard                   - przewodniczący

2. BALON Daria                        - członek

3. GUZIK Jan                                    - członek

4. KOLANKO Wojciech                   - członek

5. KRZANOWSKI Adam             - członek

6. ZBOROWSKA Stefania              - członek

 

KOMISJA  INWENTARYZACYJNA

 

1. ROMANOWSKA Bogumiła      - przewodnicząca

2. LENART Ryszard                        - członek

3. ZBOROWSKA Stefania              - członek

 

 

 

 

Stan na dzień 31 marca 2009 r.

 

 

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Bonczar2009-04-06
Publikujący -