XML

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OS.6341.16.2016.B                                                                                                       Krosno 20.06.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (działka nr ew. 1283 obręb 22, Brzyszczyki II, Jasło) przy ul. Piłsudskiego w Jaśle, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych obsługujących szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
Z przedmiotowymi aktami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. nr 15 tj. w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530,  w piątek od 730 do 1430 (tel. kontaktowy: 13 4743656).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2016-06-20
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:23
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-06-23 08:29