XML

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

            Krosno, 22.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru  na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży w MOSiR w Krośnie ul. Bursaki 41 został wybrany i będzie zatrudniony Pan Władysław Sokołowski  zam. Krosno.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie obligatoryjne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika ds. szkolenia dzieci i młodzieży i został najwyżej oceniony w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2010-12-23
Publikujący -