Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

G.6810.51.2023.P                                                                                         Krosno, 25.07.2023 r.
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
           
            Działając na podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2023 r. poz. 775 ze zm.) dalej kpa oraz na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2i i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997 Nr 121 poz. 770 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna – wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa użytkowania wieczystego działki nr 1298 o pow. 0.0671 ha będącej własnością Gminy Krosno, położonej w Krośnie, w obr. Śródmieście.
            Postępowanie wszczyna się z urzędu na podstawie powołanych wyżej przepisów, zgodnie z którymi Skarb Państwa nabywa nieopłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestrów sądowych na podstawie przepisów obowiązujących, lecz do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i w związku z  tym zostały uznane za wykreślone.
            Zgodnie z art. 10  i art. 73 § 1 kpa każda osoba będąca stroną postępowania ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska  28a w godzinach pracy urzędu. Informację w sprawie prowadzonego postępowania można uzyskać osobiście w pokoju 116 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0134743116.
            Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz w Biuletynie informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
 
powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-07-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-07-26 12:51
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 marca 2024r. 05:12:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.