XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  343/61 o pow. 1861 m2  przy ul. Zawrzyckiego, 75/4 o pow. 2945 m2, 77/5 o pow. 3129 m2, 78/5 o pow. 1851 m2, 79/5 o pow. 81 m2, 80/2 o pow. 1849 m2 przy ul. Lotników  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 397/10 o pow. 3490 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2694/3 o pow. 1168 m2, 2694/4 o pow. 1217 m2, 2694/5 o pow. 1293 m2, 2694/6 o pow. 1200 m2, 2694/7 o pow.  654 m2 , 2687/1 o pow. 61 m2 , 2693/5 o pow. 32 m2 przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2698/13 o pow. 214 m2  przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2093/2 o pow. 241 m2 przy ul. Legionów w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 
- przekazania w użytkowanie oznaczonej numerem 2709/3 o pow. 17356 m2 przy ul. Okrzei w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wykaz dz. 2093-2 Plik pdf 59.53 KB
wykaz dz. 2694-3 Plik pdf 77.07 KB
wykaz dz. 2694-4 Plik pdf 76.77 KB
wykaz dz. 2698-13 Plik pdf 61.54 KB
wykaz dz. 2709-3 Plik pdf 50.98 KB
wykaz dz. 343-61 Plik pdf 59.77 KB
wykaz dz. 397-10,398-10 Plik pdf 66.69 KB
wykaz dz. ul. Lotników Plik pdf 64.37 KB
wykaz dz.2694-5 Plik pdf 75.70 KB
wykazdz. 2694-6 Plik pdf 76.40 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 13:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-31 14:21