XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena      i Piotr Wajda za cenę 119.180,00 zł netto  (sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 146.591,40 zł  (sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali  jedyni oferenci: Bożena i Piotr Wajda,
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 118.000,00 zł  (sto osiemnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-05-04
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-05-04 08:37