XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 26 stycznia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/6 o pow. 1197 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku postąpień.
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-01-26
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-01-26
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-01-26 11:49