XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 grudnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/5 o pow. 1676m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrał Szczepan Jan Miczek za cenę 163.620,00 zł netto  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 201.252,60 zł  (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 60/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent:
- Szczepan Jan Miczek.
Do przetargu nie zgłosił się:
- Piotr Lesław Życki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 162.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-12-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-12-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-12-29 08:46