XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/10 o pow. 1338 m2 i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena i Piotr Wajda za cenę 133.320,00 zł netto  (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 163.983,60 zł  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote  60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Urszula Katarzyna Sacha,
-Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 132.000,00 zł  (sto trzydzieści dwa  tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:08