XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 430/4 o pow. 787 m2, położonej przy ul. B.Chrobrego , objętej   KW 37145/9, – wygrał Maciej Szczepan Czekański za cenę 69.690,00 zł netto  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 85.718,70 zł  (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 70/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Maciej Szczepan Czekański.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 69.000,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:00