XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1308/2 o pow. 120 m2,  1308/3 o pow. 136 m2 położonych przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka w udziale po 1/10 część,824 o pow. 996 m2 przy ul. Łukasiewicza w obrębie ewidencyjnym Śródmieście
- trybie przetargu oznaczonych numerami: 1959/30 o pow. 1368 m2, 1959/32 o pow. 1727 m2, 1959/34 o pow. 1368 m2, 1959/46 o pow. 1666 m2, 1959/47 o pow. 1531 m2 położonych przy ul. Pięknej – obręb ewidencyjny Polanka, 1959/48 o pow. 1546 m2, 1959/56 o pow. 1403 m2, 1959/62 o pow. 1331 m2, 1959/67 o pow. 1723 m2, 1959/69 o pow. 1527 m2  położonych w Krośnie przy ul. Wspólnej- obręb ewidencyjny Polanka.
 
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wykaz dz, 1959-34 Plik pdf 71.22 KB
wykaz dz. 1308-2 Plik pdf 67.32 KB
wykaz dz. 1308-3 Plik pdf 68.09 KB
wykaz dz. 1959-30 Plik pdf 70.65 KB
wykaz dz. 1959-32 Plik pdf 70.34 KB
wykaz dz. 1959-46 Plik pdf 66.31 KB
wykaz dz. 1959-47 Plik pdf 67.96 KB
wykaz dz. 1959-48 Plik pdf 69.32 KB
wykaz dz. 1959-56 Plik pdf 67.06 KB
wykaz dz. 1959-62 Plik pdf 70.53 KB
wykaz dz. 1959-67 Plik pdf 71.39 KB
wykaz dz. 1959-69 Plik pdf 70.14 KB
wykaz dz.824 Plik pdf 63.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-27 14:38
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-27 14:43