XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow. 2191 m2, położonej przy ul. Bieszczadzkiej , objętej      KW 44420/9, – wygrał Adam Andrzej Pudło za cenę 86.860,00 zł netto  (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 106.837,80 zł  (sto sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 80/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Adam Andrzej Pudło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-13 10:55