XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2934/8 o pow. 751 m2 przy ul. Goszczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2121/3 o pow. 2819 m2 przy ul. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1312/10 o pow. 431 m2przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 1187/34 o pow. 213 m2 , 1187/35 o pow. 24 m2, 1187/36 o pow. 23 m2, 1187/37 o pow. 45 m2, 1187/38 o pow. 44 m2, 1187/39 o pow. 51 m2, 1187/40 o pow. 29 m2, 1187/41 o pow. 50 m2, 1187/42 o pow. 74 m2 przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wykaz dz. 1187-34 Plik pdf 63.47 KB
wykaz dz. 1187-35 Plik pdf 64.50 KB
wykaz dz. 1187-36 Plik pdf 64.86 KB
wykaz dz. 1187-37 Plik pdf 61.41 KB
wykaz dz. 1187-38 Plik pdf 65.19 KB
wykaz dz. 1187-39 Plik pdf 63.72 KB
wykaz dz. 1187-40 Plik pdf 63.62 KB
wykaz dz. 1187-41 Plik pdf 63.96 KB
wykaz dz. 1187-42 Plik pdf 63.20 KB
wykaz dz. 1312-10 Plik pdf 62.61 KB
wykaz dz. 2121-3 Plik pdf 63.80 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 69.30 KB
wykaz dz. 2934-8 Plik pdf 70.70 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-12-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:19
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:24