XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 4 lutego 2022 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2480/2 o pow. 14065 m2  objęta KW 00122193/3   – wygrała „PELMET, Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar” Spółka Jawna  za cenę 655.000,00 zł -netto (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 805.650,00 zł (osiemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  30 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 15 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent „PELMET, Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar” Spółka Jawna
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-11
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-11 13:59