XML

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

      Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W innym przypadku na pisemny wniosek, który można złożyć w Urzędzie Miasta Krosna lub wysłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres informacjapubliczna@um.krosno.pl, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej Plik doc 30.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2003-07-18
Publikujący Maciej Gernand - Maciej Gernand 2003-07-18 08:23