XML

Informacja

Do publikacji w BIP wyłączenia danych prawnie chronionych oraz jawności informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości, dokonano na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wyłączenia dokonał upoważniony do tych czynności pracownik Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Weron2024-03-18
Publikujący - Administrator 2024-03-18 09:14
Modyfikacja - Administrator 2024-03-18 09:18