Jak zrozumieć pojęcie cyberbezpieczeństwa?

Dla zrozumienia terminu cyberbezpieczeństwa niezbędne jest zdefiniowanie cyberprzestrzeni (z ang. cyberspace, cybernetics space), która to cyberprzestrzeń rozumiana jest jako "przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”[1]. Zakres pojęciowy cyberbezpieczeństwa obejmuje więc zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, czyli zachodzących na jej obszarze procesów przetwarzania informacji i interakcji w sieciach teleinformatycznych.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarian Zoła2022-10-06
Publikujący Marian Zoła 2022-10-06 11:14
Modyfikacja Marian Zoła 2022-10-06 11:18