Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
KROSNO, 19.11.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.115.2019.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku produkcyjno-magazynowego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 240/18, 400/13
 
Obręb 0003 PRZEMYSŁOWA
 
Ulica LOTNIKÓW
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.11.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-11-19
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-11-19 13:42
Krosno,  14.11.2019r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.108.2019.L
Nr rej. 22/2019

(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2380/2, 2380/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Parkowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 22.10.2019r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 14.11.2019r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2019-11-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-11-14 12:53
Krosno,  13.11.2019r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.107.2019.L
Nr rej. 21/2019

(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/8, 1376/4, 1376/18, 1385/2, 1375/1, 1376/17
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Stefana Batorego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.10.2019r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 12.11.2019r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2019-11-13
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-11-13 09:13
KROSNO, 23.10.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.104.2019.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1431, 1434, 1435
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica W. WITOSA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.10.2019 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.10.2019 r.
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-10-23
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-10-23 13:50
Krosno, 23.10.2019r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.108.2019.L
Nr rej. 22/2019
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2380/2, 2380/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Parkowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 22.10.2019 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2019-10-23
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-10-23 11:02
Krosno, 22.10.2019r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.107.2019.L
Nr rej. 21/2019
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/8, 1376/4, 1376/18, 1385/2, 1375/1, 1376/17
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Stefana Batorego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.10.2019 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2019-10-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2019-10-22 08:28
Krosno, 2019-10-08
PB.6743.2.124.2019.D
Nr rej. 17/2019
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z  o. o. w Tarnowie
Ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 384/18, 1392/3
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica Sportowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.10.2019 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.10.2019 r.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2019-10-08
Publikujący Danuta Knap 2019-10-08 10:53
KROSNO, 03.10.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.104.2019.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1431, 1434, 1435
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica W. WITOSA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.10.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-10-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-10-03 09:50
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2019-10-03 09:53
KROSNO, 12.09.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.114.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Piotr Kubiak
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 791, 803/1, 836, 837/16, 837/5, 837/4, 837/12, 837/13, 837/14
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica WINCENTEGO POLA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.09.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-09-12
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-09-12 13:26
KROSNO, 11.09.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.99.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Żniwnej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1949, 1950/4, 1950/5, 1950/6, 2014, 2029, 2030/8, 2030/9, 2031/8
 
Obręb 0007 SUCHODÓŁ
 
Ulica ŻNIWNA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.08.2019 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.09.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-09-11
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-09-11 12:51
KROSNO, 09.09.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.97.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1258/1, 1258/5, 1258/6
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica KLONOWA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.08.2019 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.09.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-09-09
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-09-09 09:44
Krosno, 02.08.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.71.2019.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa wysokoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną od włączenia do sieci dn 150/250 (dz. nr ewid. 534/5) do budynków przy ul. Naftowej 12 (dz. nr ewid. 7/5) i Naftowej 14 (dz. nr ewid. 7/4).


Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2/6, 6/2, 7/4, 7/5, 231/1, 237/1, 534/5
 
Obręb Śródmieście/Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.07.2019 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 01.08.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-08-02
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-08-02 09:41
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2019-08-02 09:44
Krosno, 12.07.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.71.2019.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa wysokoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną od włączenia do sieci dn 150/250 (dz. nr ewid. 534/5) do budynków przy ul. Naftowej 12 (dz. nr ewid. 7/5) i Naftowej 14 (dz. nr ewid. 7/4).


Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2/6, 6/2, 7/4, 7/5, 231/1, 237/1, 534/5
 
Obręb Śródmieście/Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.07.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-07-12
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-07-12 13:44
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2019-08-02 09:40
KROSNO, 06.06.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.66.2019.F
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

   ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną, wraz z budową kanalizacji teletechnicznej,  od punktu „A” przy bud. Magrurów 7 (dz.nr ew. 3182) do budynków: Krakowska 13, 21, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 124, 132, Magurów 1, 4, 6, 7, Tysiąclecia 12 i Wróblewskiego 4, 6    i 8” w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 77/5, 77/6, 420/1, 501/1, 502/1, 502/3, 504, 509/8, 524, 3169/1, 3169/2, 3169/10, 3169/11, 3169/12, 3169/13, 3169/15, 3169/16, 3169/17, 3169/18, 3169/19, 3169/21, 3169/3, 3169/4, 3169/7, 3169/8, 3169/9, 3170/2, 3170/4, 3170/6, 3182, 3196
 
Obręb 0005 SRÓDMIEŚCIE
 
Ulica KRAKOWSKA, TYSIĄCLECIA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.06.2019 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.06.2019 r.
 
 
 
 
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2019-06-06
Publikujący Kinga Garbacik 2019-06-06 14:10
Modyfikacja Kinga Garbacik 2019-06-12 14:33
KROSNO, 25.04.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.30.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu MRw-bpp 20/630-7 w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1928/16
 
Obręb 0007 SUCHODÓŁ
 
Ulica BIESZCZADZKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.04.2019 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.04.2019 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-04-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-04-25 10:31
KROSNO, 05.04.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.30.2019.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu MRw-bpp 20/630-7 w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1928/16
 
Obręb 0007 SUCHODÓŁ
 
Ulica BIESZCZADZKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.04.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-04-05
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-04-05 10:51
Krosno, 17.12.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.123.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
GMINA MIASTO KROSNO
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV stanowiącej odcinki sieci oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów oświetleniowych przy ul. Mostowej w Krośnie


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 121/5, 121/7, 178/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mostowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.12.2018 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 17.12.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-12-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-12-17 10:15
Krosno, 17.12.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.123.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
GMINA MIASTO KROSNO
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV stanowiącej odcinki sieci oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów oświetleniowych przy ul. Mostowej w Krośnie


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 121/5, 121/7, 178/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mostowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.12.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-12-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-12-17 10:00
Krosno, 2018-11-29
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.130.2018.D
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A,      20-340 Lublin
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym eS oraz przyłączem eN
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2483/4 - obręb Suchodół
 
Obręb 401/6, 401/7 - Przemysłowa
 
Ulica Prezydenta R. Kaczorowskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.11.2018 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-11-29
Publikujący Danuta Knap 2018-08-29 14:19
Krosno, 15.11.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.125.2018.F
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Czerny, Agata i Andrzej Zielonka, Maria Bokowy, Urszula Zawadzka,
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 721/3, 722, 725/8, 8/2, 10/3, 8/5, 8/6, 8/3, 10/1
 
Obręb Turaszówka, Polanka
 
Ulica Bolesława Chrobrego
 
Nr –––––
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.11.2018 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2018-11-15
Publikujący Kinga Garbacik 2018-11-15 15:00
Krosno, 03.10.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.99.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
PGE Dystrybucja S.A.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa stacji transformatorowej - zasilanie budynków STIMO i PMC Project


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 396, 240/13, 399, 400/1, 400/18, 400/19
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica prez. R. Kaczorowskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.09.2018 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 03.10.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-10-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-10-03 14:58
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-10-03 14:59
Krosno, 24.09.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.99.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
PGE Dystrybucja S.A.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa stacji transformatorowej - zasilanie budynków STIMO i PMC Project


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 396, 240/13, 399, 400/1, 400/18, 400/19
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica prez. R. Kaczorowskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.09.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-09-24
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-09-24 15:37
Krosno,  05.09.2018r.
 (miejscowość i data)
 PB.6743.2.85.2018.F
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DAR s.c.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3371/1, 3371/2, 3371/3, 3371/4, 3371/5, 3371/6, 3371/7, 3371/8, 1059/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica ul. Korczyńska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.08.2018r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.09.2018r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-09-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-09-05 08:35
Krosno, 20.08.2018r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.85.2018.F
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DAR s.c.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3371/1, 3371/2, 3371/3, 3371/4, 3371/5, 3371/6, 3371/7, 3371/8, 1059/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica ul. Korczyńska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.08.2018 r.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-08-20
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-08-20 13:43
Krosno,  14.06.2018r.
 (miejscowość i data)
 PB.6743.1.70.2018.L
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną w rejonie ulicy Wojska Polskiego  w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2067, 2068/3, 2068/4, 2069/2, 2594/4, 2599/7, 2599/8, 2599/9, 2613/4, 2613/5, 2613/7, 2616/22, 2626/3, 2634/3, 2634/6, 2634/8, 2658/5, 2661, 2665, 2667/4, 2670/51, 2670/52, 2670/54, 2670/66, 2908/4, 2908/9, 2908/11, 2908/14, 2917, 3183/5, 3186/1
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego, Niepodległości,  Powstańców Warszawskich, Oficerska i Podchorążych
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.05.2018r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 14.06.2018r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-06-14
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-06-14 09:55
Krosno, 30.05.2018r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.70.2018.L
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną w rejonie ulicy Wojska Polskiego  w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2067, 2068/3, 2068/4, 2069/2, 2594/4, 2599/7, 2599/8, 2599/9, 2613/4, 2613/5, 2613/7, 2615, 2616/22, 2626/3, 2634/3, 2634/6, 2634/8, 2658/5, 2661, 2665, 2667/4, 2670/51,2670/52,2670/54, 2670/66, 2908/4, 2908/9, 2908/11, 2908/14, 2917, 3183/5, 3186/1
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego, Niepodległości,  Powstańców Warszawskich, Oficerska i Podchorążych
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.05.2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2018-05-30
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-05-30 09:51
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-05-30 09:52
Krosno, 11.05.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.50.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z budową przyłączy oraz kanalizacją telekomunikacyjną


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2885/18, 2885/19, 2885/22, 2885/27, 2885/28, 2885/29, 2885/40, 2902/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Armii Krajowej
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.04.2018 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.05.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-05-11
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-05-11 09:57
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-05-10 10:01
Krosno, 20.04.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.50.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z budową przyłączy oraz kanalizacją telekomunikacyjną


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2885/18, 2885/19, 2885/22, 2885/27, 2885/28, 2885/29, 2885/40, 2902/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Armii Krajowej
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.04.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-04-20
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-04-20 12:57
Modyfikacja Katarzyna Skotnicka 2018-04-20 13:05
Krosno, 2018-02-05.
PB.6743.2.3.2018.D
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci oświetlenia przy ulicy ks. J. Popiełuszki w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 557/1, 557/2, 556, 558/1, 578
 
Obręb Polanka
 
Ulica Ks. J. Popiełuszki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.01.2018 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.01.2018 r.
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-02-05
Publikujący Danuta Knap 2018-02-05 08:37
Modyfikacja Danuta Knap 2018-02-05 08:47
Krosno 11.01.2018 r..
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.3.2018.D
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)

 
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 557/1, 557/2, 556, 558/1, 578
 
Obręb Polanka
 
Ulica Ks. J. Popiełuszki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.01.2018 r.
 
 
 
 

 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2018-01-11
Publikujący Danuta Knap 2018-01-11 08:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 lipca 2021r. 19:33:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.