Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
                                                                                                                              KROSNO, 19.04.2021 r.
                                                                                                                              (miejscowość i data)
PB.6743.1.58.2021.K
28/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                           Prezydent Miasta Krosna
                                                                                           ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                           …………………………………………….
                                                                                           (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Wiesław Głuch  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1673
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Józefa Piłsudskiego   
 
Nr 36
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-19
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-19 09:53
                                                                                                                                              KROSNO, 16.04.2021 r.
                                                                                                                                              (miejscowość i data)
PB.6743.1.60.2021.K
Nr rej. 30/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333  z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 273/28, 395
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury  
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.04.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-16
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-16 11:48

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 15.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.35.2021.R
29/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 240/4, 240/6, 240/7, 240/8
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.04.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-04-15
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-04-15 12:43
                                                                                                                                        KROSNO, 13.04.2021 r.
                                                                                                                                        (miejscowość i data)
PB.6743.1.58.2021.K
Nr rej. 28/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                …………………………………………….
                                                                                                (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                    - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Wiesław Głuch
 
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1673
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Józefa Piłsudskiego   
 
Nr 36
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.04.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-13
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-13 13:40

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 13.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.30.2021.R
23/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)   944/5, 944/1
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica S. Wyspiańskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.03.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-04-13
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-04-13 10:02

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 12.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.34.2021.R
27/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2278/5
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-04-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-04-12 13:58
Modyfikacja Karolina Baran - Karolina Baran 2021-04-13 13:52
                                                                                                                                   Krosno, 09.04.2021 r.
                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.41.2021.L
Nr rej. 21/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                   …………………………………………….
                                                                                                   (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 610/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-09
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-12 11:12
                                                                                                                                   Krosno, 09.04.2021 r.
                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.41.2021.L
Nr rej. 21/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                   …………………………………………….
                                                                                                   (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 610/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-09
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-12 11:12
                                                                                                                                                      Krosno, 09.04.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2021.L
Nr rej. 20/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                    …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 764
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 108
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-09
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-12 11:08
Krosno, 06.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.48.2021.Z
Nr rej. 24/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2088
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Stanisława Staszica
 
Nr 11
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-04-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-04-06 10:11
Krosno, 06.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.33.2021.L
Nr rej. 19/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa oświetlenia ulicznego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2838, 2839, 2840, 2842, 2845, 2858/3, 2862, 2863/1, 2846/1, 2837/1, 2846/2, 2836/3, 2836/4, 2835, 2853, 2854, 2834, 2833, 2872, 2877, 2881, 2891/1, 2891/2, 2836/1, 1737/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Cicha, Białobrzeska, Stefana Okrzei
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.03.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-04-06
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-04-06 10:43

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 06.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.28.2021.R
22/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV stanowiącej odcinki oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów oświetleniowych przy ul. Zagórze w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)   107/4, 313/42
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Zagórze
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 22.03.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-04-06
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-04-06 08:43
                                                                                                                                       KROSNO, 06.04.2021 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.49.2021.K
25/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                           Prezydent Miasta Krosna
                                                                                           ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                           …………………………………………….
                                                                                           (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/44
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury  
 
Nr 13
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-06 09:23
                                                                                                                                            KROSNO, 02.04.2021 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.49.2021.K
Nr rej. 25/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                         …………………………………………….
                                                                                                       (oznaczenie organu administracji architektoniczno-
                                                                                                        budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/44
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury  
 
Nr 13
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-02
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-02 06:58
Krosno, 02.04.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.48.2021.Z
Nr rej. 24/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2088
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Stanisława Staszica
 
Nr 11
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-04-02
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-04-02 08:15
                                                                                                                                           KROSNO, 29.03.2021 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.34.2021.SK
18/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                     …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 30 ust. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do 1 kV oraz likwidacja sieci napowietrznej nN -
w Krośnie przy ulicach Kilińskiego, Cichej i Okrzei zasilanej ze stacji transf. Krosno KZPL
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2895/1, 2863/2, 2894, 2893/2, 2893/1, 2896/1, 2896/2, 2892, 2887, 2886, 2881, 2877, 2876, 2873/2, 2867, 2862, 2860, 2859, 2857, 2863/1, 2885, 2884, 2883, 2882, 2875, 2855, 2852, 2850, 2848, 2861, 2830, 2858/3, 2858/2, 2841, 2842, 2843, 2840, 2846/1, 2844, 2845, 2836/3, 2836/4, 2835, 2853, 2854, 2834, 2851, 2849, 2847, 2832, 2831/1, 2874, 2836/1, 2837/1, 2833, 2858/1, 2831/2, 2864/2, 2872, 2891/1, 1737/2, 2846/2, 2891/2, 2873/1
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Kilińskiego, Cicha, Okrzei
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.03.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 29.03.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-03-29
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-03-29 12:20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 26.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.30.2021.R
23/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 944/5, 944/1
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica S. Wyspiańskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.03.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-26 14:19

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 24.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.22.2021.R
17/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 910/4, 911
 
Obręb Polanka
 
Ulica gen. S. Maczka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.03.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-24
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-24 13:31

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 24.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.28.2021.R
22/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV stanowiącej odcinki oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów oświetleniowych przy ul. Zagórze w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 107/4, 313/42
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Zagórze
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 22.03.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-24
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-24 13:11
Krosno, 22.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.41.2021.L
Nr rej. 21/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 610/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-03-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-03-22 15:06
Krosno, 22.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2021.L
Nr rej. 20/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 764
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 108
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-03-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-03-22 14:36
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                        KROSNO, 16.03.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.34.2021.SK
Nr rej. 18/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     ….....................................................…………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PGE Dystrybucja S.A.
 ul. Garbarska 21A
 20-340 Lublin
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do 1 kV oraz likwidacja sieci napowietrznej nN - w Krośnie przy ulicach Kilińskiego, Cichej i Okrzei zasilanej ze stacji transf. Krosno KZPL
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2895/1, 2863/2, 2894, 2893/2, 2893/1, 2896/1, 2896/2, 2892, 2887, 2886, 2881, 2877, 2876, 2873/2, 2867, 2862, 2860, 2859, 2857, 2863/1, 2885, 2884, 2883, 2882, 2875, 2855, 2852, 2850, 2848, 2861, 2830, 2858/3, 2858/2, 2841, 2842, 2843, 2840, 2846/1, 2844, 2845, 2836/3, 2836/4, 2835, 2853, 2854, 2834, 2851, 2849, 2847, 2832, 2831/1, 2874, 2836/1, 2837/1, 2833, 2858/1, 2831/2, 2864/2, 2872, 2891/1, 1737/2, 2846/2, 2891/2, 2873/1
 
Obręb  Białobrzegi
 
Ulica  Kilińskiego, Cicha, Okrzei
 
Nr   ---
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  12.03.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-03-16
Publikujący Stanisław Kindel 2021-03-16 10:58
Krosno, 16.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.33.2021.L
Nr rej. 19/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa oświetlenia ulicznego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2838, 2839, 2840, 2842, 2845, 2858/3, 2862, 2863/1, 2846/1, 2837/1, 2846/2, 2836/3, 2836/4, 2835, 2853, 2854, 2834, 2833, 2872, 2877, 2881, 2891/1, 2891/2, 2836/1, 1737/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Cicha, Białobrzeska, Stefana Okrzei
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.03.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-03-16
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-03-16 09:41
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-03-16 09:50
Krosno, 02.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.7.2021.SK
     nr rej. 3/2021
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym w budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2168
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Blich
 
Nr 1
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.02.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-03-03
Publikujący Stanisław Kindel 2021-03-03 08:58
Krosno,22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.16.2021.K
Nr rej. 9/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3162
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 13:35
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2021.K
Nr rej. 10/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3167
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 29
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 09:52
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.15.2021.L
Nr rej. 8/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/44
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Bohaterów Westerplatte
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 09:02
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.14.2021.L
Nr rej. 7/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Adama Mickiewicza
 
Nr 28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 08:45
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.18.2021.K
Nr rej. 11/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3163
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Feliksa Czajkowskiego
 
Nr 38A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 10:01
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.13.2021.L
Nr rej. 6/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/34
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Adama Mickiewicza
 
Nr 24
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 08:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2021r. 00:12:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.