Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
                                                                                                                                                KROSNO, 27.07.2021 r.
                                                                                                                                                (miejscowość i data)
PB.6743.1.123.2021.K
59/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                 …………………………………………….
                                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b i c
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Joanna Szczepanik    
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, opadowej i roztopowej, wodociągowej wraz z przynależnymi przyłączami
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 77/5, 104, 103/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Krakowska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 27.07.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-27
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-27 11:52
Krosno, dn. 26.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.128.2021.R
61/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 77 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 503
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica J. i S. Magurów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 26.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-07-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-26 11:51
Krosno, dn. 26.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.129.2021.R
60/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 39 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 507
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica J. i S. Magurów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 26.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-07-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-26 11:54
KROSNO, 23.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.90.2021.F
58/2021
(numer rejestru organu
właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz ustawy art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 911/2, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1069/1
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica ul. Prochownia
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2021-07-23
Publikujący Kinga Garbacik 2021-07-23 09:04
                                                                                                                                       KROSNO, 23.07.2021 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2021.K
Nr rej. 65/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                  Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                  ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                  …………………………………………….
                                                                                                  (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: SPECMED Sp. z o.o.  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku opieki zdrowotnej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1212/20
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kisielewskiego  
 
Nr 1
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.07.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-23
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-23 10:34
                                                                                                                                             KROSNO, 23.07.2021 r.
                                                                                                                                             (miejscowość i data)
PB.6743.1.134.2021.K
64/2021
(numer rejestru organu właściwego
o przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                                         ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                         …………………………………………….
                                                                                         (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Grzegorz Targowski   
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 32 budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Adama Mickiewicza
 
Nr 16/32
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.07.2021 r.
                                                                                   
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-23
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-23 08:49
Modyfikacja Maria Hućko-Karp 2021-07-23 10:39
Krosno, dn. 22.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.89.2021.R
57/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 940, 939, 1953/2
 
Obręb Polanka
 
Ulica ks. F. Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-07-22
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-22 13:40
KROSNO, 22.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.122.2021.F
56/2021
(numer rejestru organu
właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz ustawy art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku handlowo-usługowego ( o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa)
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1262/4, 1261/1
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Witosa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2021-07-22
Publikujący Kinga Garbacik 2021-07-22 14:02
KROSNO, 16.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.83.2021.A
55/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: BOGDAN SZMYD
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 położonego przy ulicy gen. J. Bema w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 131
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica gen. J. Bema
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 16.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-07-16
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-07-16 08:20
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2021-07-16 08:24
KROSNO, 16.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.130.2021.A
62/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy M. Szuby w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 295, 298/1, 298/2, 311/2
 
Obręb 0004 Białobrzegi
 
Ulica M. Szuby
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 16.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-07-16
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-07-16 08:32
KROSNO, 16.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.132.2021.F
Nr rej. 63/2021
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia           
 budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystian Matelowski
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 52 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 17  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 227
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica ul. Naftowa
 
Nr 17
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2021-07-16
Publikujący Kinga Garbacik 2021-07-16 12:08
                                                                                                                                                            KROSNO, 16.07.2021 r.
                                                                                                                                                            (miejscowość i data)

PB.6743.1.134.2021.K
Nr rej. 64/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Grzegorz Targowski
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 32 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 16
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Adama Mickiewicza
 
Nr 16/32
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.07.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-16
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-16 14:36
KROSNO, 14.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.83.2021.A
53/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Suchodolskiej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 582/2, 579/3, 583/8, 583/7, 583/5, 583/4
 
Obręb 0007 Suchodół
 
Ulica Suchodolska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 14.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-07-14
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-07-14 09:40
KROSNO, 13.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.130.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
62/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy M. Szuby w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 295, 298/1, 298/2, 311/2
 
Obręb 0004 Białobrzegi
Ulica M. Szuby
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-13
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-07-13 12:06
Krosno, dn. 12.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.129.2021.R
60/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 39 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 507
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica J. i S. Magurów
 
Nr 5
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-12 08:43
Krosno, dn. 12.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.128.2021.R
61/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 77 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 503
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica J. i S. Magurów
 
Nr 3
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-12 08:28
Krosno, dn. 09.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.82.2021.R
52/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b-c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir i Aneta Kołodziejczyk
Ewelina i Sławomir Wojtowicz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 240/8, 240/4, 240/6, 240/7
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-09
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-09 12:15
KROSNO, 09.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.90.2021.F
Nr rej. 58/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia             
budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 911/2, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1069/1
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica ul. Prochownia
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-09
Publikujący Kinga Garbacik 2021-07-09 12:09
Modyfikacja Maria Hućko-Karp 2021-07-09 12:42
                                                                                                                             KROSNO, 09.07.2021 r.
                                                                                                                             (miejscowość i data)
 
PB.6743.1.123.2021.K
Nr rej. 59/2021
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Joanna Szczepanik
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, opadowej i roztopowej, wodociągowej wraz z przynależnymi przyłączami  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 77/5, 104, 103/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Krakowska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.07.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-09
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-09 12:52
                                                                                                                                   KROSNO, 08.07.2021 r.
                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.117.2021.K
54/2021
(numer rejestru organu właściwego do
przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                         Prezydent Miasta Krosna
                                                                                         ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                         …………………………………………….
                                                                                         (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Danuta Malinowska   
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 35
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 234
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Kolejowa   
 
Nr 10/35
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.07.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-08
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-08 10:05
KROSNO, 06.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.122.2021.F
Nr rej. 56/2021
(numer rejestru organu właściwego                         
 do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia           
 budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku handlowo-usługowego ( o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa)
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1262/4, 1261/1
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Witosa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.07.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2021-07-07
Publikujący Kinga Garbacik 2021-07-07 14:33
Modyfikacja Kinga Garbacik 2021-07-09 12:05
Krosno, dn. 06.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.89.2021.R
57/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 940, 939, 1953/2
 
Obręb Polanka
 
Ulica ks. F. Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-06
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-06 08:57
Krosno, dn. 05.07.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.81.2021.R
51/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2214/1, 2214/2, 2215/2, 2216/2, 2217/2, 2218/2, 2237/1
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.07.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-07-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-07-05 11:41
                                                                                                                                                      KROSNO, 05.07.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.117.2021.K
Nr rej. 54/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                        ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                        …………………………………………….
                                                                                        (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia             
budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Danuta Malinowska
 
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 35 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 10
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 234
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 10/35
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.06.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-07-05
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-07-05 09:53
KROSNO, 05.07.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.88.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
55/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: BOGDAN SZMYD
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 położonego przy ulicy gen. J. Bema w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 131
 
Obręb 0001 Turaszówka
Ulica gen. J. Bema
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.06.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-07-05
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-07-05 11:32
Krosno, dn. 30.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.82.2021.R
52/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b-c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir i Aneta Kołodziejczyk
Ewelina i Sławomir Wojtowicz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 240/8, 240/4, 240/6, 240/7
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-06-30
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-30 09:15
KROSNO, 30.06.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.83.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
53/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Suchodolskiej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 582/2, 579/3, 583/8, 583/7, 583/5, 583/4
 
Obręb 0007 Suchodół
Ulica Suchodolska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.06.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-06-30
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-06-30 12:05
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2021-06-30 13:07
Krosno, dn. 29.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.81.2021.R
51/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2214/1, 2214/2, 2215/2, 2216/2, 2217/2, 2218/2, 2237/1
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-06-29
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-29 12:11
Krosno, dn. 29.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.73.2021.R
48/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 520/1, 515/8, 520/2, 515/5, 515/4
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Dębowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 29.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-06-29
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-29 11:52
KROSNO, 22.06.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.105.2021.F
47/2021
(numer rejestru organu
właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PP. Barbara i Krzysztof Krzanowski
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 41 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 17
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 227
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica ul. Naftowa
 
Nr 17
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.06.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.06.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2021-06-22
Publikujący Kinga Garbacik 2021-06-22 09:18
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 lipca 2021r. 20:54:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.