Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
KROSNO, 22.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.150.2020.A
69/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicach K. K. Baczyńskiego, ks. S. Decowskiego i Wspólnej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1182, 1189/4, 1156/7, 1959/1, 1959/18, 1959/45, 1959/47, 1959/48, 1959/50, 1959/51, 1959/53, 1959/54, 1959/56, 1190/4, 1191/2, 1196/5, 1200/4
 
Obręb 0002 Polanka
 
Ulica K. K. Baczyńskiego, ks. S. Decowskiego i Wspólna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.01.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-01-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-01-22 08:29
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2021-01-22 08:31
Krosno, 18.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.3.2021.L
Nr rej. 1/2021

(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 234
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 10
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.01.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-01-18
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-01-18 11:38
                                                                                                                                                   KROSNO, 11.01.2021 r.
                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.179.2020.K
63/2020
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                        ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                        …………………………………………….
                                                                                        (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/54
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 65
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.01.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-11
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-11 09:31
Krosno, 11.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.162.2020.SK
     nr rej. 48/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 …………………………………………...........…….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
   z/s w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
  Budowa odcinka sieci gazowej ś/c z przyłączem do budynku usługowo-produkcyjnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e)   401/5
 
Obręb   Przemysłowa
 
Ulica   Lotników
 
Nr   b/n
 
Kod pocztowy   38-400
 
Miejscowość   KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:   11.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:   04.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-11
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-11 10:28
                                                                                                                                         KROSNO, 11.01.2021 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.178.2020.K
62/2020
(numer rejestru organu właściwego                
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                …………………………………………….
                                                                                                (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/48
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 53
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.01.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-11
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-11 09:24
Krosno, 11.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.180.2020.SK
     nr rej. 64/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ………………………………………….............................…….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 67 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2670/54
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 67
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-11
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-11 09:12
Modyfikacja Stanisław Kindel 2021-01-11 09:24
Krosno, 11.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.181.2020.SK
     nr rej. 65/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ………………………………………….............................…….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 38 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2908/12
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 38
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-11
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-11 09:19
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Krosno, 08.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.176.2020.SK
     nr rej. 53/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2670/38
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Bohaterów Westerplatte
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-08
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-08 13:45

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Krosno, 08.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.173.2020.SK
     nr rej. 50/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ………………………………………........................................……….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 14 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2670/29
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 14
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-08
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-08 13:33
Modyfikacja Stanisław Kindel 2021-01-08 13:37

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia


Krosno, 08.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.174.2020.SK
     nr rej. 51/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………........................................………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Mickiewicza 18 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2670/29
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 18
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-08
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-08 13:07
Modyfikacja Stanisław Kindel 2021-01-08 13:16
Krosno, 08.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.175.2020.SK
     nr rej. 52/2020
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Oficerskiej 2 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2591
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Oficerska
 
Nr 2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-01-08
Publikujący Stanisław Kindel 2021-01-08 13:25
Krosno, 05.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.168.2020.L
Nr rej. 58/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/15
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Walerego Wróblewskiego
 
Nr 4
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-01-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-01-05 10:13
Krosno, 05.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.165.2020.L
Nr rej. 61/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/8
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Krakowska
 
Nr 35
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-01-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-01-05 09:00
                                                                                                                               KROSNO, 5.01.2021 r.
                                                                                                                               (miejscowość i data)
PB.6743.1.172.2020.K
54/2020
(numer rejestru organu właściwego                
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                      Prezydent Miasta Krosna
                                                                                      ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                      …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/51
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 59
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-05
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-05 12:32

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 05.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.151.2020.R
70/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DAR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. ks. S. Dubiela 34, 38-420 Korczyna
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa kanalizacji deszczowej dn600 (kanał ulgi), budowa kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego, handlowo-usługowego i miejsc postojowych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1044/2, 1058/2, 3371/9, 3371/1, 3371/5, 1052/1, 1052/3, 3335/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Korczyńska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.12.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-01-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-01-05 10:00
Krosno, 05.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.167.2020.L
Nr rej. 59/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/10
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Krakowska
 
Nr 31
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-01-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-01-05 10:02
                                                                                                                                             KROSNO, 05.01.2021 r.
                                                                                                                                             (miejscowość i data)
PB.6743.1.169.2020.K
57/2020
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2921/3
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Podchorążych  
 
Nr 17
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-05
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-05 12:10
Krosno, 05.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.166.2020.L
Nr rej. 60/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/9
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Krakowska
 
Nr 33
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-01-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-01-05 09:20
                                                                                                                                                            KROSNO, 05.01.2021 r.
                                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.170.2020.K
56/2020
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                     …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2921/3
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Podchorążych
 
Nr 15
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-05
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-05 12:20
                                                                                                                                    KROSNO, 05.01.2021 r.
                                                                                                                                    (miejscowość i data)
PB.6743.1.171.2020.K
55/2020
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                   …………………………………………….
                                                                                   (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/49
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Bohaterów Westerplatte
 
Nr 17
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.01.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-01-05
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-01-05 12:39
KROSNO, 04.01.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.150.2020.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
69/2020
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicach K. K. Baczyńskiego, ks. S. Decowskiego i Wspólnej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1182, 1189/4, 1156/7, 1959/1, 1959/18, 1959/45, 1959/47, 1959/48, 1959/50, 1959/51, 1959/53, 1959/54, 1959/56, 1190/4, 1191/2, 1196/5, 1200/4
 
Obręb 0002 Polanka
Ulica K. K. Baczyńskiego, ks. S. Decowskiego i Wspólna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.12.2020 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-01-04
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-01-04 15:10
Krosno, 31.12.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.182.2020.L
Nr rej. 66/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/52
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 55
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-12-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-12-31 10:20
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 
                                                                                                                KROSNO, 31.12.2020 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.180.2020.SK
Nr rej. 64/2020
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A 
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     …………………………………….............................................….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno 
ul. Lwowska 28a 
38-400 Krosno
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/54
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 67
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2020-12-31
Publikujący Stanisław Kindel 2020-12-31 08:37
                                                                                                                                                                 KROSNO, 31.12.2020 r.
                                                                                                                                                                 (miejscowość i data)
PB.6743.1.178.2020.K
Nr rej. 62/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/48
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 53
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-12-31
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-12-31 09:32
                                                                                                                                                            KROSNO, 31.12.2020 r.
                                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.179.2020.K
Nr rej. 63/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/54
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 65
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-12-31
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-12-31 08:29
Krosno, 31.12.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.184.2020.L
Nr rej. 68/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/16
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Magurów
 
Nr 4
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-12-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-12-31 08:23
Krosno, 31.12.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.183.2020.L
Nr rej. 67/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3169/19
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Magurów
 
Nr 6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-12-31
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-12-31 10:04
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                KROSNO, 31.12.2020 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.181.2020.SK
Nr rej. 65/2020
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A 
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     …………………………….............................................………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Miasto Krosno 
 ul. Lwowska 28a 
 38-400 Krosno
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
 Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym  
 wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  2908/12
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica  Wojska Polskiego
 
Nr  38
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  29.12.2020 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2020-12-31
Publikujący Stanisław Kindel 2020-12-31 08:52
KROSNO, 31.12.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.143.2020.A
47/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Polnej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2278/5, 2278/6, 2278/11, 2278/15
 
Obręb 0007 Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.12.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-12-31
Publikujący Agata Ziarkowska 2020-12-31 08:04
                                                                                                                                                       KROSNO, 29.12.2020 r.
                                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.172.2020.K
Nr rej. 54/2020
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                            Prezydent Miasta Krosna
                                                                                            ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                            …………………………………………….
                                                                                            (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/51
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 59
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.12.2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-12-29
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-12-29 09:44
Modyfikacja Maria Hućko-Karp 2020-12-29 11:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2021r. 00:08:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.