MENU PODMIOTOWE


I. Informacje o jednostce

 • Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bursaki 41
 • Dyrektor: Antoni Dębiec
 • Nr telefonu: ul. Bursaki 29 - 13 43 680 03, ul. Bursaki 41 - 13 43 204 80, ul. Legionów – 13 43 625 65
 • E-mail: hala@mosirkrosno.pl, mosir@mosirkrosno.pl, szkolenie@mosirkrosno.pl
 • Adres strony www: www.mosirkrosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa w formie jednostki budżetowej. Terytorialny zasięg działania ośrodka obejmuje obszar miasta Krosna.
Przedmiotem działania Ośrodka jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzi inną działalność zleconą przez Gminę Krosno. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Krosno, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy. Nieruchomości, którymi włada Ośrodek stanowią własność Gminy Krosno i oddane zostały Ośrodkowi w trwały zarząd.
Zadania ośrodka obejmują w szczególności:
•    organizowanie zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym,
•    szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz prowadzenie w tym zakresie drużyn sportowych,
•    współdziałanie ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi,
•    upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
•    prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu sportu i rekreacji ruchowej,
•    tworzenie, utrzymywanie oraz udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej,
•    administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
•    świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji ruchowej.
Wyspecjalizowana kadra trenerów zaprasza do naszych sekcji sportowych: piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, szachowa oraz pływania.


III. Struktura organizacyjna

Dział sportu i imprez, Dział szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Hala sportowo-widowiskowa, Dział księgowości i kadr.

Regulamin organizacyjny (PLIK)
Struktura organizacyjna (PLIK)
 
1. Dyrektor
    Antoni Dębiec
    antoni.debiec@mosirkrosno.pl
    tel. 13 43 680 03, kom.: 602 759 987
 
2.  Z-ca Dyrektora 
    Marcin Kociuba
    marcin.kociuba@mosirkrosno.pl
    tel. 13 43 680 03
 
3. Główna Księgowa
    Katarzyna Kamińska
    katarzyna.kaminska@mosirkrosno.pl
    Tel. 13 42 047 30
 
4.  Kierownik Działu Sportu i Imprez
     Krzysztof Podkul
     krzysztof.podkul@mosirkrosno.pl
     tel. 13 43 204 80, 607 265 162
      
5.  Kierownik Działu Szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
     Władysław Sokołowski
     wladyslaw.sokolowski@mosirkrono.pl
     tel. 13 43 625 65, 603 202 183
 
6.  Hala Sportowo - Widowiskowa
     hala@mosirkrosno.pl
     tel. 13 43 680 03


IV. Podstawa prawna działalności
MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Obiekty MOSiR przy ul. Bursaki:

 1. Hala Sportowo – Widowiskowa czynna 8.00 - 22.00

W hali znajdują się:
-  arena sportowa
-  pokoje gościnne
-  siłownia – czynna d poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 21.30
                   w sobotę od 9.00 do 15.00,
-  Centrum Odnowy FIZJOMED SPA        
-  Klub Fitness "Trenujemy Krosno"
-  Salon fryzjerski "ALICJA"
-  Gabinet kosmetyczny
-  Biuro Podróży "ADAMIS"
-  Sala Bankietowa Restauracji Portius

 1. Stadion lekkoatletyczny

 2. Boisko do koszykówki

 3. Basen kąpielowy

 4. Korty tenisowe

 5. Boisko do piłki plażowej

 6. Boisko do małych gier

Obiekty MOSiR przy ul. Legionów:

 1. Hala sportowa

 2. Tor żużlowy

 3. Stadion piłkarski

 4. Zespół boisk Orlik

 5. Korty tenisowe

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAntoni Dębiec2013-03-21
Publikujący Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013-03-21 08:19
Modyfikacja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2024-07-04 11:56