Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
                                  im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
 • Adres: ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
 • Dyrektor: mgr Ryszard Józefczyk
 • Nr telefonu/fax: 13 43 204 50; 13 43 217 72
 • E-mail: lo1krosno@lo1krosno.info.pl
 • Adres strony www: lo1krosno.info.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą w 21 oddziałach:
  13 oddziałów klas I; 7 oddziałów klas II oraz 7 oddziałów klas III.

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania, który przekłada się na indywidualne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz wysokie wyniki egzaminów maturalnych, co daje możliwość ubiegania się o indeks najlepszych uczelni w Polsce i za granicą.

Przedmiotem stałej troski jest nie tylko jak najlepsze przygotowanie w zakresie kształcenia, ale także osiąganie przez naszych uczniów dojrzałości duchowej, spełnienia na polu społecznym i osobistym, otwarcia ich na świat i utrwalone w tradycji fundamentalne wartości.


III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor - mgr Ryszard Józefczyk
 • Wicedyrektor - mgr Ewa Jaklewicz
 • Główny księgowy - mgr Krystyna Balicka


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty - (pobierz plik)
 • Akt założycielski - (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XL/838/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XL/839/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XLI/869/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (pobierz plik)
 • Statut I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie - (pobierz plik)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony: wtorek w godz. 14 00 - 15 00
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00
 • Administracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 - 15 30
 • Pedagog szkolny:
  • poniedziałek: 8 00 - 14 00
  • wtorek: 8 00 - 13 30
  • środa: 10 00 - 15 00
  • czwartek: 8 00 - 12 30
  • piątek: 8 00 - 12 00
 • Psycholog szkolny:
  • środa: 8 00 - 15 00
 • Pielęgniarka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 14 30, tel. 662 250 120
 • Biblioteka szkolna czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30
 • Gabinet stomatologiczny: tel. 502 214 226
  • środa: 12 00 - 16 00
  • czwartek: 8 00 - 13 00
  • piątek: 8 00 - 12 00

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje
(pobierz plik)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania [doc] [pdf]

VI. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie ogłasza nabór na stanowiska:VI. Zamówienia

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania prac remontowych pokrycia dachowego budynku:
„Zabezpieczenie poszycia dachu do czasu przeprowadzenia generalnego remontu”
(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)
 
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłRyszard Józefczyk2016-05-18
Publikujący Zespół Szkół Ogólnokształcących 2013-03-21 10:04
Modyfikacja Zespół Szkół Ogólnokształcących 2019-07-19 14:49