Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
                                  im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
 • Adres: ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
 • Dyrektor: mgr Ryszard Józefczyk
 • Nr telefonu/fax: 13 43 204 50; 13 43 217 72
 • E-mail: lo1krosno@lo1krosno.info.pl
 • Adres strony www: lo1krosno.info.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą w 26 oddziałach:

7 oddziałów klas pierwszych:
 • I A - językowo-humanistyczny (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)
 • I B - matematyczno-fizyczny (akademicki)
 • I C - politechniczny
 • I D - promedyczny
 • I E - promedyczny
 • I F - techniczno-ekonomiczny
 • I G - promedyczny
7 oddziałów klas drugich:
 • II A - językowo-humanistyczny (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)
 • II B - matematyczno-fizyczny (akademicki)
 • II C - politechniczny
 • II D - promedyczny
 • II E - promedyczny
 • II F - techniczno-ekonomiczny
 • II G - promedyczny
6 oddziałów klas trzecich:
 • III A - językowo-humanistyczny (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)
 • III B - matematyczno-fizyczny (akademicki)
 • III C - politechniczny
 • III D - promedyczny
 • III E - promedyczny
 • III F - techniczno-ekonomiczny
6 oddziałów klas czwartych:
 • IV A - językowo-humanistyczny (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania)
 • IV B - matematyczno-fizyczny (akademicki)
 • IV C - politechniczny
 • IV D - promedyczny
 • IV E - promedyczny
 • IV F - techniczno-ekonomiczny

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania, który przekłada się na indywidualne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz wysokie wyniki egzaminów maturalnych, co daje możliwość ubiegania się o indeks najlepszych uczelni w Polsce i za granicą.


Przedmiotem stałej troski jest nie tylko jak najlepsze przygotowanie w zakresie kształcenia, ale także osiąganie przez naszych uczniów dojrzałości duchowej, spełnienia na polu społecznym i osobistym, otwarcia ich na świat i utrwalone w tradycji fundamentalne wartości.


III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor - mgr Ryszard Józefczyk
 • Wicedyrektor - mgr Ewa Jaklewicz
 • Główny księgowy - mgr Krystyna Balicka


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty - (pobierz plik)
 • Akt założycielski - (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XL/838/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XL/839/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (pobierz plik)
  • UCHWAŁA NR XLI/869/17 RADY MIASTA KROSNA w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (pobierz plik)
 • Statut I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie - (pobierz plik)


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony: wtorek w godz. 14 00 - 15 00
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00
 • Administracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 - 15 30
 • Pedagog szkolny:
  • poniedziałek: 8 00 - 12 00
  • wtorek: 8 00 - 14 30
  • środa: 8 00 - 13 00
  • czwartek: 10 00 - 12 30
  • piątek: 8 00 - 12 00
 • Psycholog szkolny:
  • poniedziałek: 12 00 - 16 00
  • wtorek: 8 00 - 14 00
  • czwartek: 8 00 - 14 00
 • Pedagog specjalny, Pedagog szkolny:
  • poniedziałek: 10 45 - 15 45
  • wtorek: 12 45 - 15 45
  • środa: 12 45 - 15 45
 • Pielęgniarka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 14 30, tel. 662 250 120
 • Biblioteka szkolna czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30
 • Gabinet stomatologiczny: Gabinet Stomatologiczny przy SP nr 14, ul. Wojska Polskiego 45
  • wtorek: 11 30 - 15 00
  • czwartek: 8 00 - 12 30
  • piątek: 8 00 - 12 30


II. Finanse, majątek jednostki


III. Rejestry i ewidencje
(pobierz plik)


IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)


V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania [doc] [pdf]


VI. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej


Zarządzenie nr 1223/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19 sierpnia 2021 r.  (pobierz plik) 
 - Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną (pobierz plik)
 - Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służacego do przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach (pobierz plik)
 - Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz plik)

 - Klauzula informacyjna (pobierz plik) (plik pdf)


VII. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
(pobierz plik)


VIII. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska


03.11.2023 r.

Informacja o wynikach naboru


24.10.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referent

Kwestionariusz kandydata

Informacja RODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IX. Zamówienia


05.10.2022

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu 3 kpl laptop + projektor.

(Szczegóły zapytania ofertowego)

(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------

22.04.2022

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi przewozu osób na trasie Krosno - Vartholomio (Grecja) - Krosno realizowanej w ramach projektu "Erasmus+".

(Szczegóły zapytania ofertowego)

(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2022

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i projektora.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi przewozu osób na trasie Krosno - Bacau (Rumunia) - Krosno realizowanej w ramach projektu "Erasmus+".

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------
2021


31.05.2021

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym pn. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele dydaktyczne - pracownia fizyczna.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------
2020


26.11.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu monitorów interaktywnych - Aktywna Tablica.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie dostawy i montażu siłowni zewnętrznej przy budynku szkoły.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------


09.09.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu sprzętu komputerowego, projektorów i drukarek.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

-----------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię biologiczną.

-----------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi przewozu osób na trasie Krosno-Bacau (Rumunia)-Krosno

-----------------------------------------------------------------------------------------
2019


05.12.2019

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.

(Szczegóły zapytania ofertowego)
(Formularz oferty)

--------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2019

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu monitora interaktywnego wraz z montażem.

----------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2019

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu niszczarki do dokumentów.


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu artykułów remontowych (lakiery, kleje).

-----------------------------------------------------------------------------------------

18.11.2019

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu rejestratora dźwieku wraz z niezbędnym oprzyrzadowaniem (mikrofony oraz kable). 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłRyszard Józefczyk2016-05-18
Publikujący Zespół Szkół Ogólnokształcących 2013-03-21 10:04
Modyfikacja Zespół Szkół Ogólnokształcących 2023-11-03 12:16
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2023r. 08:13:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.