Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych.  
(plik)
Przetarg  (link)

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych.  
(plik)
Przetarg  (link)

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych.  
(plik)
Przetarg  (link)

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych.  
(plik)
Przetarg  (link)

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 16 oddziałach (5 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 6 oddziałów klas III)  oraz prowadzi 6 oddziałów 3-letniego Liceum.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 29 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 4 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 2 oddziały klas VI, 5 oddziałów klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny), 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 527 676,18 zł)
 • Budynki (7 766 000,45 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych.  
(plik)
Przetarg  (link)

 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Krośnie
 • Adres : 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18
 • Dyrektor : Witold Deptuch
 • Nr telefonu : 13 43 249 49
 • Fax : 13 43 249 49
 • E-mail : mzs4.krosno@interia.pl
 • Adres strony www : www.2lokrosno.strefa.pl, www.gimnazjum4krosno.pl,  www.sp15krosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 2 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  4-letnią szkołą publiczną, ponadpodstawową. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 23 oddziałach: 7 oddziałów klas I, 5 oddziałów klas II, 5 oddziałów klas III, 6 oddziałów klas IV.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 27 oddziałach: 3 oddziały klas I, 3 oddziały klas II, 3 oddziały klas III, 3 oddziały klas IV, 4 oddziały klas V, 4 oddziały klas VI, 2 oddziały klas VII, 5 oddziałów klasy VIII (w tym jeden oddział dwujęzyzny) .
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o systemie oświaty – (PLIK)
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut MZS 4 w Krośnie- PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek  od  godz. 14.00 do 15.00.
 • Sekretariat główny w segmencie SP 15 czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony w czwartek od godz. 11.30 do 12.30.
 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.30, środa od 10.30 do 14.30.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.00; piątek od 11.00 do 14.35.
 • Biblioteka szkolna  czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

 • Wicedyrektor przyjmuje strony we wtorek od  godz. 14.00 do15.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek,wtorek,  od 7.30 do 14.00; środa od 7.30 do 13.00; czwartek od 8.30 do 14.00; piątek od 7.30 do 13.30
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do 14.35; środa od 7.00 do 12.30; piątek od 11.00 do 12.30.
 • Biblioteka szkolna: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Środki trwałe – (11 684 998,65 zł)
 • Budynki (7 923 415,19 zł)
 • Bilans (ostatni) (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik)
 • Informacje dodatkowe (plik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Plan zamówień publicznych (plik)


 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłWitold Deptuch2015-02-27
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 4 2013-03-21 09:58
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 4 2022-11-23 13:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie na stanowisko nauczyciela fizyki/chemii Plik pdf 644.08 KB
Regulamin naboru na stanowisko nauczyciela Plik pdf 194.70 KB
Wniosek o udostępnianie informacji publicznej Plik pdf 62.63 KB
Wyniki naboru na stanowisko nauczyciela chemii i fizyki w MZS4 w Krośnie Plik pdf 828.26 KB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 10 czerwca 2023r. 12:43:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.