MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Adres : ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno
 • Dyrektor : Iwona Kubit
 • Nr telefonu : 13 4320562
 • Fax : 13 4320562
 • E-mail : sp5@krosno.net.pl
 • Adres ePUAP : https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP5_Krosno
 • Adres strony www : http://sp5krosno.edupage.org/


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie jest ośmioletnią szkołą publiczną. W ramach organizacji szkoły funkcjonują oddziały klas I – VIII szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dodatkowo realizuje programy edukacyjne zewnętrzne, poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności, konieczne do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły - Iwona Kubit
Wicedyrektor szkoły - Beata Liebner-Pirga
Główny księgowy - Dorota Wojnarowska
Sekretarz szkoły - Elżbieta Janas


IV. Podstawa prawna działalności

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.10 - 8.50 i w godz. 11.25 - 13.00, wtorek  w godz. 8.10 - 9.00.
 • Sekretariat czynny : poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 8.50 - 11.25, wtorek w godz. 8.25 - 12.25, piątek w godz. 8.50 - 10.30 (IX - VI)
 • Pielęgniarka szkolna: środa w godz. 12.00 - 14.30, piątek w godz. 7.30 - 11.00 (IX - VI)
 • Biblioteka szkolna  czynna: poniedziałek 8.45 - 11.45, wtorek 7.45 - 9.45, środa 10.30 - 13.30, czwartek 8.45 - 10.45.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (załącznik)
 • Środki trwałe – 4.804.365,62 zł
 • Budynki - 4.296.399,06 zł
 • Sprawozdanie finansowe (załączniki)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP


Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania
 

V. Ogłoszenia i konkursy.
 

 
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Kubit2013-03-21
Publikujący Szkoła Podstawowa nr 5 2013-03-21 09:55
Modyfikacja Szkoła Podstawowa nr 5 2021-05-06 09:27