Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno, ul. J. Bema 46
 • Dyrektor: mgr Katarzyna Bolanowska
 • Nr telefonu: 13 436 55 55, 13 474 34 20, 13 474 34 21
 • Fax: 13 436 55 55


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krośnie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną (we wszystkich stopniach), autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, problemami z koncentracją uwagi.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w:

 • Szkole Podstawowej Nr 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie.
  Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 6 w Krośnie.
 • Branżowej Szkole I stopnia Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej
  w Krośnie, w 3-letnim cyklu kształcenia nauczamy w zawodach:
           - krawiec,
           - kucharz.
  Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Krośnie.
 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie - wielokierunkowo przygotowującej uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Ponadto placówka prowadzi:

 • Przedszkole Specjalne Nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w wieku przedszkolnym.
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od potrzeb i możliwości, rewalidacją w formie:

 • stymulacji polisensorycznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • stymulacji słuchu i mowy metodą Tomatisa,
 • zajęć socjoterapeutycznych,
 • zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
 • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 • logopedii i neurologopedii,
 • gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
 • terapii pedagogicznej i psychologicznej.
   

W placówce:

 • Nauczyciele opracowują i realizują programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.
 • Uczniowie uczą się w mało licznych zespołach klasowych.
 • Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, pracowniach zawodowych
  i nowoczesnych gabinetach specjalistycznych.
 • Szkoła posiada atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Każdy chętny uczeń może mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w internacie.
 • Szkoła zapewnia i organizuje praktyki dla uczniów szkoły zawodowej.


III. Struktura organizacyjna

 • Dyrektor - mgr Katarzyna Bolanowska
 • Z-ca dyrektora szkoły - mgr Ewa Cecuła
 • Główny księgowy - mgr Joanna Przybyłowicz
 • Sekretarz - Jolanta Folcik
 • Kierownik gospodarczy - Małgorzata Biernacka 
 

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa - Prawo oświatowe - (PLIK)
 • Akt założycielski - (PLIK)
 • Statut
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Krośnie (PLIK)
  - Przedszkole nr 12  (PLIK)
  - Szkoła podstawowa nr 11 (PLIK)
  - Branżowa szkoła I stopnia nr 7 (PLIK)
  - SPDP (PLIK)

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Biblioteka szkolna czynna: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Dyrektor przyjmuje strony: w czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00.
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Pedagog szkolny: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Psycholog szkolny: od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem rocznym dostępnym w sekretariacie ośrodka.
 • Pielęgniarka szkolna: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00  - 14.35.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (plik)
 • Bilans (plik)
 • Rachunek zysków i strat (plik)
 • Zestawienie zmian w funduszu (plik)
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' (plik)
 • Informacja dodatkowa (plik)

III. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJolanta Znój2017-11-02
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2013-03-18 15:03
Modyfikacja Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2024-05-02 11:02

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

w

SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  

im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

w KROŚNIE

 

Załączniki:

Wniosek Plik doc 33.50 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJolanta Znój2017-11-01
Publikujący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-11-06 20:39
Modyfikacja Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 2017-11-06 20:43
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 22:56:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.