Przedsiębiorco!!!
Jeżeli po 1 stycznia 2008r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny! Zgłoś się jak najszybciej do Urzędu Miasta Krosna do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 28A - parter w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałki do 17.30.

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Od 1 lipca 2011r. uruchomiono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn.zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 28A – parter, w godz. 7.30-15.30 w poniedziałki do 17.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 4743022.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłDorota Zajdel2011-09-14
Publikujący -

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 
Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.
 

Formularz CEIDG-1 i załączniki do pobrania tutaj.

 

Wniosek CEIDG-1 przez internet wypełnisz tutaj.

.
 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na platformie ePUAP.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRadosław Banasiak2011-07-01
Publikujący -