Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 5 6 7 ... 12 
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku".
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-30
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-30 09:57
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-30 10:08

Ogłoszenie - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 13-10-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  13-10-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Skotnicki2017-10-19
Publikujący Daniel Skotnicki 2017-10-19 12:14
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-13 12:11
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-13 12:14
Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem nr 1036/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11 października  2017 r. powołał nową kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020.
 
Skład Rady:
1)    przedstawiciele Rady Miasta Krosna:
a)    Pani Daria Balon – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
b)    Pan Stanisław Czaja - Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
c)    Pan Piotr Grudysz - Przewodniczący Komisji Edukacji,

2)    przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Miasto Krosno:
a)    Pani Julita Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
b)    Pani Justyna Słabik – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
c)    Pani Małgorzata Błaż – pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krosna:
a)    Pan Maciej Pelczar – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział
    Krosno;
b)    Pan Marian Duda – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
    Krośnie;
c)    Pani Maria Penar – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło
    Krośnieńskie;
d)    Pan Stanisław Roman - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku;
e)    Pani Kinga Rysz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
    Animals Ispektorat w Krośnie;
f)    Pan Bogdan Sadowski – Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie.


 

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 373.64 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-13 14:34
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-10-13 14:35

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 548.62 KB
Ogłoszenie Plik pdf 209.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-10-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-10-13 09:39
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2018-01-29 15:03
Prezydent Miasta Krosna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-09-28
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-09-28 14:28
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-09-28 14:45

Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz

OK.033.1.35.2017.C                                                                                  
Krosno, dnia 25.09.2017r.
 
 
 
Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz
Gmina Miasto Krosno ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, o  numerach: 17,18,19,20 każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3,6-3,8 GHz w obszarze przetargowym 09.3 obejmującym obszar:
  • gmin:  Baligród , Cisna, Lesko, Olszanica, Solina (s. Polańczyk), w powiecie leskim;
  • gminy: Nozdrzec, w powiecie brzozowskim;
  • gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim;
  • gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica, w powiecie przemyskim;
  • gmin: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, miasta Sanok, w powiecie sanockim.
Podmioty zainteresowane dzierżawą przedmiotowych częstotliwości powinny do dnia 13.10.2017r. zgłosić, elektronicznie na adres: zola.marian@um.krosno.pl lub na piśmie na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zainteresowanie dzierżawą tej częstotliwości na wskazanym obszarze. Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dzierżawę częstotliwości i służy wyłącznie określeniu zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-09-26
Publikujący Marian Zoła 2017-09-26 14:43

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 września 2017 r. Fundacja Wyrwani z Niewoli z siedzibą w Białymstoku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-09-25
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-09-25 15:47
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-09-25 15:48

Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz

OK.033.1.35.2017.C                                                                                  
Krosno, dnia 05.09.2017r.
 
 
 
Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz
Gmina Miasto Krosno ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, o  numerach: 17,18,19,20 każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3,6-3,8 GHz w obszarze przetargowym 09.3 obejmującym obszar:
  • gmin:  Baligród , Cisna, Lesko, Olszanica, Solina (s. Polańczyk), w powiecie leskim;
  • gminy: Nozdrzec, w powiecie brzozowskim;
  • gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim;
  • gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica, w powiecie przemyskim;
  • gmin: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, miasta Sanok, w powiecie sanockim.
Podmioty zainteresowane dzierżawą przedmiotowych częstotliwości powinny do dnia 22.09.2017r. zgłosić, elektronicznie na adres: zola.marian@um.krosno.pl lub na piśmie na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zainteresowanie dzierżawą tej częstotliwości na wskazanym obszarze. Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dzierżawę częstotliwości i służy wyłącznie określeniu zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-09-05
Publikujący Marian Zoła 2017-09-05 13:46

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.01 MB
Ogłoszenie Plik pdf 209.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:02
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:03

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 204.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:29
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:30

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. Unia Przedsiębiorczych w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. „Zakątek Rozmaitości Galicyjskich”.

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.34 MB
ogłoszenie Plik pdf 609.12 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-08-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:37
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:38

OGŁOSZENIE - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 28-06-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znaleziony
                     portfel z kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel 0-13 47 43 607 w terminie do  28-06-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”


 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2017-06-30
Publikujący Tomasz Wajdowicz - Wajdowicz Tomasz 2017-06-30 09:31

Zasady udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Zarządzenie Nr 932/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-06-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-06-30 09:39
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-07-11 09:43

Konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Komunikat
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
 
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie

(-) Leszek Bąk
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-06-20
Publikujący Marian Zoła 2017-06-20 07:55

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Tenis Klub RETURN Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 584.22 KB
Ogłoszenie Plik pdf 162.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-06-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:03
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:04

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 188.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:52
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:53

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Prafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 767.56 KB
Ogłoszenie Plik pdf 180.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie".
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-05-12
Publikujący Anna Danecka 2017-05-12 14:15
Modyfikacja Anna Danecka 2017-05-16 12:29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 r.

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu przentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 867/17 Plik pdf 648.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-05-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:47
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:53

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Załączniki:

Zarządzenie Nr 852/17 Plik pdf 516.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-04-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:23
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:24

ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Krośnieńskie Towarzystwo Cykistów KTC Krosno, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pn. "Działność na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Krosna".

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.20 MB
ogłoszenie Plik pdf 704.53 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2017

Prezydent  Miasta  Krosna
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/309/15 w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 roku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:23
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki owartego konkursu ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla  osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna", realizowanego w 2017 r.

 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAgnieszka Mucha2017-03-28
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-03-28 08:57
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-03-28 09:05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna

Załączniki:

wzór oferty Plik doc 209.00 KB
Zarzadzenie Nr 788/17 Plik pdf 255.34 KB
Ogłoszenie Plik pdf 583.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-03-01
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-03-01 10:06
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-03-01 10:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla  osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie miasta Krosna", realizowanego w 2017 r.

Szczegóły w załączniku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-02-28
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-02-28 10:41
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-02-28 10:43

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

RAPORT
z przebiegu konsultacji społecznych
projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów

 
Uwagi i opinie wraz z rozstrzygnięciem zamieszczono w poniższym raporcie.

Załączniki:

Raport Plik pdf 516.03 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-01-31
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-02-16 12:23
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2017-02-16 12:31

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017 z zakresu pomocy społecznej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-01-04
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-01-04 13:48
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-01-04 13:49
 
Zarządzenie  Nr 713/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w roku 2017”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2016-12-22
Publikujący Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2016-12-22 11:01
Modyfikacja Elżbieta Mola - Mola Elżbieta 2016-12-22 11:03

Konsultacje społeczne projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Krośnieńskiej Rady Seniorów
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2016-12-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2016-12-13 08:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 27 maja 2020r. 07:22:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.