1 2 3 ... 8 

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.89 KB
Ogłoszenie Plik pdf 1.27 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2022-12-15
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2022-12-16 15:12
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2022-12-19 15:14
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie Nr DAI.021.42.2022 Plik pdf 982.57 KB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-12-08
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-08 12:01
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-08 12:03
Ogłoszenie wyników otwartego naboru ofert na wybór Partnera obowiązkowego oraz Partnera/Partnerów dodatkowych do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie Przemysł Lotniczy w związku z konkursem ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn.”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-12-06
Publikujący Izabela Urbanek 2022-12-14 09:17
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-12-14 09:17
Ogłoszenie wyników otwartego naboru ofert na wybór partnera lub dodatkowego partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-12-06
Publikujący Izabela Urbanek 2022-12-14 09:12
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-12-14 09:13
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego kokursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie DAI.021.38.2022 Plik pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-12-01
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:41
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:43
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 roku pod nazwą:  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”.

WYNIKI
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-29
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-29 12:39
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-12-02 12:40
Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie NR DAI.021.36.2022 Plik pdf 3.25 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-25
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Likwidator Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego "Karpaty" informuje o likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Legionów 6, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2022-11-25
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „BIAŁOBRZEGI” w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywne Białobrzegi – Biesiada wigilijna”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 559.39 KB
Ogłoszenie Plik pdf 195.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-24
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-24 08:56
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-25 10:33
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Stowarzyszenie zwykłe „Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Aktywni Seniorzy Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie”

Załączniki:

Oferta Plik pdf 803.73 KB
Ogłoszenie Plik pdf 201.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-22
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-22 12:10
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-22 12:11
Likwidator stowarzyszenia Klub Rodziców Autyzm Krosno informuje likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Grodzkiej 10, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-15
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-15 13:27
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna na rok 2023.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 17.89 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-15
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-15 13:31
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-21 11:36
RI.041. 136.2.2022.B/G                                                                                                                           
Krosno, dnia 09.11.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z konkursem ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


 
W związku z uruchomionym w dniu 15 września 2022 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, naborem związanym z konkursem pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-11-09
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-09 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-09 09:56
Wsparcie dla Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 

Załączniki:

Ogłoszenie OW Plik doc 16.59 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:19
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - Gmina Miasto Krosno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 
                                                                                                                                   PREZYDENT MIASTA KROSNA
                                                                                                                                    (-) Piotr Przytocki
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-11-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 14:48
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 15:12
Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 17.21 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:16
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22

                                                                                                                        Krosno, dnia 02.11.2022 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA LUB DODATKOWEGO PARTNERA
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” w  ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

 

W związku z ogłoszonym w dniu 15 września 2022 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki konkursem na  Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera lub dodatkowego Partnera pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).


 

                                                                                                                      

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2022-11-02
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-03 07:52
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-10 14:44
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 roku pod nazwą:  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-10-24
Publikujący Krystyna Osika 2022-10-28 12:55
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-10-28 13:15
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 października 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 615.83 KB
Ogłoszenie Plik pdf 196.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-10-20
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-20 13:56
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-20 13:57
Prezydent Miasta Krosna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r."
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-09-29
Publikujący Krystyna Osika 2022-10-03 08:22
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-10-03 08:50
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 27 września 2022 r. Stowarzyszenie zwykłe "Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego" złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

OFERTA

OGŁOSZENIE
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-09-28
Publikujący Krystyna Osika 2022-09-29 10:14
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-09-29 10:17
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 1726/22 Plik pdf 567.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-09-26
Publikujący Monika Szymbara 2022-09-26 09:01
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-09-27 09:03
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-31
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-31 15:13
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-31 15:17
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację Programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wsród mieszkańców Miasta Krosna w latach 2022-2023

Załączniki:

zarządzenie wraz z ogłoszeniem Plik pdf 567.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-11
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-11 14:44
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-11 14:47
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022-2023
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-08
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-09 14:39
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-09 14:41
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2022 r. "
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-08
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-09 14:35
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-09 14:42
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie "Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie"  złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 195.26 KB
Oferta Plik pdf 717.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-08
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-08 14:57
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-08 14:59
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 533.38 KB
Ogłoszenie Plik pdf 191.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-05
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-05 13:41
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-05 13:42
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. Koło Gospodyń Dzielnicy Polanka w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 534.22 KB
Ogłoszenie Plik pdf 193.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-08-05
Publikujący Monika Szymbara 2022-08-05 13:37
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-08-05 13:39
Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022-2023
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-07-15
Publikujący Monika Szymbara 2022-07-15 14:05
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-07-15 14:06
rozwiń archiwum
zwiń archiwum